Welkom bij

GBS de levensboom

Gereformeerde Basisschool Rouveen

Voor elk talent een goed fundament!

Meervoudige intelligentie.

GBS de Levensboom is een 4x wijzer school

Welkom

Bij de levensboom

Gereformeerde Basisschool

Fijn dat u een kijkje komt nemen op onze site! Graag geven wij u op deze manier informatie over onze school. U mag altijd contact met ons opnemen of eens komen binnenlopen in ons mooie, nieuwe schoolgebouw.

Wij zijn een gereformeerde basisschool waar de kinderen die aan ons toevertrouwd worden in het middelpunt staan. Ons fundament is de Bijbel. Het is de basis van waaruit wij willen leven en werken. Ons onderwijs is afgestemd op de verschillen die er tussen kinderen zijn, omdat elk kind zich op zijn eigen manier ontwikkelt met zijn eigen unieke gaven en talenten. Nieuwsgierig geworden? Kijk gerust verder!

Kernwaarden

Wij zijn een gereformeerde basisschool waarin de kinderen die aan ons toevertrouwd worden in het middelpunt staan.

VERBONDENHEID

Om te kunnen ontplooien heb je verbondenheid met de ander nodig.
In verbinding met God en met de ander mag je op ontdekkingstocht, zodat je wordt wie je bent: waardevol voor jezelf en van betekenis voor de ander en de wereld om je heen.
Vanuit deze verbondenheid voelen we ons gezien, gehoord en gewaardeerd. We kunnen zonder oordeel geven en ontvangen.
Wanneer de (onderlinge) relaties tussen kinderen, leerkrachten en ouders goed zijn, komen kinderen vanuit vertrouwen tot leren.
Dit vertrouwen biedt een basis voor een veilige omgeving voor kinderen waarin ze mogen groeien en bloeien. Vanuit de relatie leren we reflecteren en nemen we initiatieven.

ONTWIKKELING

Door professionele en persoonlijke begeleiding proberen we de kinderen op sociaal en cognitief gebied steeds een stukje verder uit te dagen. Kinderen mogen groeien in persoonlijke competentie.

EIGENAARSCHAP

We nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen werk en onze keuzes die we maken. We kunnen doortastend, effectief en efficiënt plannen uitvoeren. Hierin zit een goede balans tussen denken, voelen en willen. (hoofd, hart en handen)
We zijn ons bewust van ons eigen ‘ik’ en van onze omgeving.
Verantwoordelijkheid zien we niet los van vrijheid want zonder vrijheid zal je geen verantwoordelijkheid voelen en zonder verantwoordelijkheid zal je geen vrijheid voelen.
We hebben hier een keuze in hoeveel verantwoordelijkheid en hoeveel vrijheid we pakken/nemen.

VEERKRACHT

We vieren het leven, maar gaan daarbij schaduwkanten niet uit de weg.
We leren kinderen al jong om te gaan met teleurstelling en verdriet en te leren doorzetten.
Juist door hier bij stil te staan zijn we preventief bezig.
We leren kinderen dat je ook door moeilijke omstandigheden heen kunt groeien en misschien zelfs sterker wordt.
We leren kinderen hulp te vragen en te geven aan elkaar.
Zo ontwikkel je veerkracht en doorzettingsvermogen.

DIVERSITEIT

We zijn allemaal uniek en naar Gods beeld geschapen.
We hebben unieke eigenschappen en ontwikkelen ons op onze eigen manier.
Deze diversiteit willen we waarderen.

Meervoudige Intelligentie

Meervoudige Intelligentie is een werkwijze waarbij wordt ingespeeld op talenten en belangstelling van kinderen.

Bijbel

Wij willen de kinderen vertrouwd maken met de Bijbel. Met een open bijbel willen we de dag beginnen; samen bidden, samen zingen.

Muziekonderwijs

Muziek vinden wij belangrijk. Kinderen leren spelenderwijs ritme, noten en klanken.